Όροι και προύποθέσεις αγοράς και πώλησης μηχανημάτων

AS-Motor Germany GmbH & Co. KG - General Terms and Conditions of Sale

General Terms and Conditions of Purchase - AS-MOTOR Germany GmbH & Co. KG